Фінансовий звіт за 2017 рік

Фінансовий звіт за  10  місяців   2017   року

На виконання  статті 30 Закону України «Про освіту» загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 м. Славута Хмельницької області  надає фінансовий звіт про    надходження та використання  всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством за 10 місяців 2017 року.

Кошторисні призначення на  утримання закладу в 2017 році: 

                                                                                                                                                         Тис.грн.

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Місцевий бюджет

Державна освітня субвенція

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Державна субвенція на здійснення заходів соціально-економічного розвитку

Заробітна плата

852,30

4227,55

108,38

 

медикаменти

3,82

     

продукти харчування

149,67

     

енергоносії

243,3

     

природний газ

159,5

     

вода

6,5

     

електроенергія

77,3

     

інші видатки

213,48

 

27,13

 

допомога дітям сиротам та позбавленим батьківського піклування та соціальні програми Молоді України

1,8

     

Всього

1707,67

4227,55

135,51

0,00

 

 

Фінансовий звіт

про надходження та використання всіх отриманих коштів

                                                                                                                                                         тис.грн.

КЕКВ

Профінансовано

В тому числі

Касові видатки

В тому числі

Місце вий бюджет

Державна субвенція

Субвенція ДП ОЗОПП

Місцевий бюджет

Держав на суб-венція

Субвенція ДП ОЗОПП

Заробітна плата

4395,02

786,10

3525,2

83,72

4189,55

755,68

3413,54

20,33

медикаменти

2,3

2,3

   

2,3

2,3

   

продукти харчування

82,63

82,63

   

82,03

82,03

   

Енергоносії в т.ч.:

184,49

184,49

   

183,98

183,98

   

вода

3,5

3,5

   

3,5

3,5

   

електроенергія

42,14

42,14

   

42,14

42,14

   

газ

138,87

138,87

   

138,37

138,37

   

інші видатки в т.ч.:

238,03

238,03

 

27,13

214,62

214,62

 

18,05

оплата  відряджень

22,8

22,8

   

21,78

21,78

   

оплата послуг окрім ко-мунальних ( послуги: інтернет, телекомуніка-ційні,  утилізація відхо-дів, профдезроботи, ре-монт локальних електро-мереж, перевірка та пере-зарядка вогнегасників, ремонт блискавкозахис-ту, обробка дерев’яних конструкцій вогнетрив-ким розчином)

107,14

107,14

   

105,54

105,54

   

Придбання обладнання, матеріалів, обладнання та інвентарю (будівельні матеріали, господарські товари, електротовари, мякий інвентар, посуд)

105,33

105,33

 

27,13

84,55

84,55

 

18,05

допомога дітям- сиротам та позбавленим батьків-ського піклування та со-ціальні програми молоді України

1,8

1,8

   

1,8

1,8

   

Податки

0,51

0,51

   

0,51

0,51

   

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

0,44

0,44

   

0,44

0,44

   

Всього

4902,47

1293,96

3525,2

110,85

4672,48

1238,61

3413,54

38,35

Інформація

про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

Всього надійшло, як благодійна  допомога закладу від батьків, учнів, організацій та фізичних осіб 17,2 тис. грн. :

Товаром на суму     17,2  тис. грн.:

-          Побутова техніка (телевізора) – 7,1 тис. грн.

-          господарські товари – 4,9 тис. грн.

-          електротовари – 0,7тис. грн.

-          жалюзі – 2,1 тис. грн

-          меблі – 2,2тис. грн.

-          методичні посібники – 0,2 тис. грн.

Коштами у сумі  0,00 тис. грн..

   Залишок коштів станом на 01.01.2017року становить 2,5 тис. грн.

Інформація

 про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

За надані освітні, платні послуги, від оренди на рахунок спеціального фонду надійшло 119,2 тис. грн. , у тому числі  113,8 тис. грн. за харчування дітей; 2,2тис. грн. від оренди приміщень; 0,1 тис. грн.  від реалізації в установленому порядку майна (макулатура), з них станом на 1.11.2017 року використано  усього   115,3 тис. грн.

Кошти використано   на:

-          організацію харчування дітей – 111,1тис. грн.;

-          оплату відряджень – 1,0 тис. грн.;  

-          придбання канцелярських товарів – 2,6 тис. грн.;                                         

-          інші видатки – 0,03 тис. грн.

Залишок коштів станом на 01.01.2017року становить 13,9 тис. грн.