Фінансовий звіт за перше півріччя 2018 року

 Фінансовий звіт за перше півріччя 2018 року

На виконання статті 30 Закону України «Про освіту» загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 м. Славута Хмельницької області надає фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством за І півріччя 2018 року.

Кошторисні призначення на утримання закладу в І півріччі 2018 році:

                                                                                                                              Тис.грн.

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Місцевий бюджет

Державна освітня субвенція

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Державна субвенція на здійснення заходів соціально-економічного розвитку

Заробітна плата

610,0

3304,5

67,1

 

медикаменти

1,4

     

продукти харчування

56,0

     

енергоносії

207,9

     

природний газ

159,4

     

вода

5,1

     

електроенергія

43,4

     

інші видатки

82,1

 

67,1

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

     

345,8

Всього

957,4

3304,5

134,2

345,8

Фінансовий звіт

про надходження та використання всіх отриманих коштів

                                                                                                                                                         тис.грн.

КЕКВ

Профінансовано

В тому числі

Касові видатки

В тому числі

Місце вий бюджет

Державна субвенція

Субвенція ДП ОЗОПП

Місцевий бюджет

Держав на суб-венція

Субвенція ДП ОЗОПП

Заробітна плата

3979,9

608,4

3304,4

67,1

3951,4

608,3

3304,4

38,7

медикаменти

1,4

1,4

   

1,4

1,4

   

продукти харчування

56,0

56,0

   

55,6

55,6

   

Енергоносії в т.ч.:

199,9

199,9

   

199,8

199,8

   

вода

5,0

5,0

   

4,9

4,9

   

електроенергія

43,4

43,4

   

43,4

43,4

   

газ

151,5

151,5

   

151,5

151,5

   

інші видатки в т.ч.:

147,9

147,9

   

57,3

57,3

   

оплата відряджень

12,4

12,4

   

12,4

12,4

   

оплата послуг окрім ко-мунальних ( послуги: інтернет, телекомуніка-ційні, утилізація відхо-дів, профдезроботи, ре-монт локальних електро-мереж, перевірка та пере-зарядка вогнегасників, ремонт блискавкозахис-ту, обробка дерев’яних конструкцій вогнетрив-ким розчином)

26,2

26,2

   

22,7

22,7

   

Придбання обладнання, матеріалів, обладнання та інвентарю (будівельні матеріали, господарські товари, електротовари, м’який інвентар, посуд)

108,9

108,9

   

21,8

21,8

   

Податки

0,4

0,4

   

0,4

0,4

   

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

               

Всього

4385,1

507,4

3304,4

67,1

4265,5

922,4

3304,4

38,7

Фінансовий звіт

про надходження та використання отриманих коштів на оздоровлення та відпочинок дітей

                                                                                                                                 тис.грн.

КЕКВ

Профінансовано

В тому числі

Касові видатки

В тому числі

Місце вий бюджет

Спецрахунок

Місце вий бюджет

Спецрахунок

Медикаменти

0,3

0,3

 

0,3

0,3

 

Продукти харчування

28,6

15,2

13,4

28,6

15,2

13,4

Придбання обладнання, матеріалів, обладнання та інвентарю (будівельні матеріали, господарські товари, електротовари, м’який інвентар, посуд)

4,0

1,0

3,0

4,0

1,0

3,0

Всього

29,9

16,5

13,4

29,9

16,5

13,4

Інформація

про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

Всього надійшло, як благодійна  допомога закладам та установам від батьків, учнів, організацій та фізичних осіб 154,8тис. грн. :

Товаром на суму     15,9 тис. грн.:

  • методичні посібники – 1,9 тис. грн.
  • інші товари – 2,4 тис. грн.
  • побутова техніки (телевізор) -7,4 тис. грн
  • меблі - 2,3 тис. грн.
  • будівельні матеріали - 1,9 тис. грн.
  • організацію харчування дітей – 109,4тис. грн.;
  •   Залишок коштів станом на 01.07.2018 року становить14,5 тис. грн.

Коштами у сумі  0,00 тис. грн.  

Залишок коштів станом на 01.07.2018 року становить 6,5 тис. грн.

Інформація

 про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

За надані освітні, платні послуги на рахунок спеціального фонду надійшло 117,8 тис. грн. , у тому числі  116,0 тис. грн. за харчування дітей;  1,6 тис. грн. від оренди приміщень; 0,2 тис. грн. від реалізації в установленому порядку майна (макулатура, металолом, тара), з них за ІІ квартал 2018 року використано  109,4 тис. грн.

Кошти використано   на: