Фінансовий звіт за III квартал 2019 року

Фінансовий звіт за IIIквартал 2019 року

На виконання статті 30 Закону України «Про освіту» загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 м. Славута Хмельницької області надає фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством за III квартал2019 року.

Кошторисні призначення на утримання закладу в 2019 році:

                                                                                                                                        Тис.грн.

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Місцевий бюджет

Державна освітня субвенція

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Державна субвенція на здійснення заходів соціально-економічного розвитку

Заробітна плата

1214,9

5947,9

309,5

 

медикаменти

3,8

     

продукти харчування

188,1

     

енергоносії

453,1  

     

природний газ

359,5

     

вода

9,4

     

електроенергія

77,7

     

Інші енергоносії

6,5

     

інші видатки

200,3

29,5

123,7

 

Реконстукція об’єктів

     

77,6

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

     

497,9

Всього

2060,2

5947,9

433,2

497,9


 

Фінансовий звіт

про надходження та використання всіх отриманих коштів

за ІIIквартал 2019 року

                                                                                                                                                                           тис.грн.

КЕКВ

Профінансовано

В тому числі

Касові видатки

В тому числі

Місце вий бюджет

Державна субвенція

Субвенція ДП ОЗОПП

Місцевий бюджет

Держав на суб-венція

Субвенція ДП ОЗОПП

Заробітна плата

5896,8

972.8

4564

329.5

5715,2

971

4542,2

202

медикаменти

2.4

2.4

   

1.5

1.5

   

продукти харчування

90,0

90,0

   

89,5

89,5

   

Енергоносії в т.ч.:

203,6

203,6

   

192,0

192,0

   

вода

5,7

5,7

   

5,7

5,7

   

електроенергія

57,9

57,9

   

57,9

57,9

   

газ

135,4

135,4

   

124,0

124,0

   

Інші комунальні платежі

4,6

4,6

   

4,4

4,4

   

інші видатки в т.ч.:

219,5

166,5

 

53,0

154,1

96.8

 

57.3

оплата відряджень

29,5

29,5

   

25,8

25,8

   

оплата послуг окрім ко-мунальних ( послуги: інтернет, телекомуніка-ційні, утилізація відхо-дів, профдезроботи, ре-монт локальних електро-мереж, перевірка та пере-зарядка вогнегасників, ремонт блискавкозахис-ту, обробка дерев’яних конструкцій вогнетрив-ким розчином)

40,0

40,0

   

39,4

39,4

   

Реконструкція об’єктів

77,6

   

77,6

77,6

     

Придбання обладнання, матеріалів, обладнання та інвентарю (будівельні матеріали, господарські товари, електротовари, мякий інвентар, посуд)

148,7

95.7    

 

53.0

87,6

30.03

   

Придбання обладнання, матеріалів, обладнання та інвентарю (будівельні матеріали, господарські товари, електротовари, мякий інвентар, посуд

497.9

   

497.9

492

   

492

Податки

0,3

0,3

   

0,3

0,3

   

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

1.0

1.0

   

1.0

1.0

   

Всього

6615,9

1053.1

4542,5

240.5

6344,3

986.4

4542,2

202

 

Фінансовий звіт

про надходження та використання отриманих коштів на оздоровлення та відпочинок дітей за III квартал 2019 року

                                                                                                                                             тис.грн.

КЕКВ

Профінансовано

В тому числі

Касові видатки

В тому числі

Місце вий бюджет

Спецрахунок

Місце вий бюджет

Спецрахунок

Медикаменти

300

300

 

299,88

299,88

 

Продукти харчування

20680,2

11649

9031,20

20679,88

11648,68

9031,20

Придбання обладнання, матеріалів, обладнання та інвентарю (будівельні матеріали, господарські товари, електротовари, мякий інвентар, посуд)

3424,2

900

2524,20

3424,20

900

2524,20

Всього

2440,44

12849

11555,4

24403,96

12848,68

11555,4


Інформація

про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

Всього надійшло, як благодійна  допомога закладам та установам від батьків, учнів, організацій та фізичних осіб 46.9тис. грн. :

Товаром на суму     46.9тис. грн.:

  • інші товари – 24,2 тис. грн.;
  • поповнення бібліотечного фонду – 2,0 тис.грн.;
  • офісна техніка – 4,8 тис.грн.;
  • меблі – 7,1 тис. грн.;
  • миючі засоби – 0,1 тис.грн.;
  • будівельні матеріали – 8,7 тис грн.
  • організацію харчування дітей – 194,3 тис. грн.;
  • килимове покриття – 0,8 тис.грн.;
  • поповнення бібліотечного фонду – 2,4 тис.грн.
  •   Залишок коштів станом на 01.10.2019 року становить 2,6 тис. грн.

Коштами у сумі  0,00 тис. грн.  

Залишок коштів станом на 01.10.2019 року становить 1,7 тис. грн.

  

Інформація

 про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

За надані освітні, платні послуги на рахунок спеціального фонду надійшло 174,7 тис. грн. , у тому числі  168,3 тис. грн. за харчування дітей;  2,4 тис. грн. від оренди приміщень; 4,0 тис. грн. від реалізації в установленому порядку майна (металолом),

 з них за 3 квартал 2019 року використано  197,5 тис. грн.

Кошти використано   на: