Фінансовий звіт за 2019 рік

На виконання статті 30 Закону України «Про освіту» загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 м. Славута Хмельницької області надає фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством за І півріччя 2019 року.

Кошторисні призначення на утримання закладу в 2019 році:

                                                                                                                                                           Тис.грн.

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Місцевий бюджет

Державна освітня субвенція

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Державна субвенція на здійснення заходів соціально-економічного розвитку

Заробітна плата

1214,9

5947,9

309,5

 

медикаменти

3,8

     

продукти харчування

188,1

     

енергоносії

453,1  

     

природний газ

359,5

     

вода

9,4

     

електроенергія

77,7

     

Інші енергоносії

6,5

     

інші видатки

200,3

 

123,7

 

Ін. послуги

112,6

     

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

     

497,9

Всього

2172,8

5947,9

433,2

497,9

 

Фінансовий звіт

про надходження та використання всіх отриманих коштів

за 2019 рік

                                                                                                                                                         тис.грн.

КЕКВ

Профінансовано

В тому числі

Касові видатки

В тому числі

Місце вий бюджет

Державна субвенція

Субвенція ДП ОЗОПП

Місцевий бюджет

Держав на суб-венція

Субвенція ДП ОЗОПП

Заробітна плата

7750,6

1382,3

6179,9

297,8

7750,6

1382,3

6179,9

297,8

медикаменти

4,1

4,1

   

4,1

4,1

   

продукти харчування

196,9

196,9

   

196,9

196,9

   

Енергоносії в т.ч.:

316,9

316,9

   

316,9

316,9

   

вода

11,9

11,9

   

11,9

11,9

   

електроенергія

92,6

92,6

   

92,6

92,6

   

газ

205,6

205,6

   

205,6

205,6

   

Інші комунальні платежі

6,9

6,9

   

6,9

6,9

   

інші видатки в т.ч.:

465,8

412,53

 

53.0

465,8

412,53

 

53,0

оплата відряджень

43,6

43,6

   

43,6

43,6

   

оплата послуг окрім ко-мунальних ( послуги: інтернет, телекомуніка-ційні, утилізація відхо-дів, профдезроботи, ре-монт локальних електро-мереж, перевірка та пере-зарядка вогнегасників, ремонт блискавкозахис-ту, обробка дерев’яних конструкцій вогнетрив-ким розчином)

166,7

166,7

   

166,7

166,7

   

Придбання обладнання, матеріалів, обладнання та інвентарю (будівельні матеріали, господарські товари, електротовари, мякий інвентар, посуд)

253,3

200,03

 

53.0

253,3

200,03

 

53,0

Податки

0,3

0,3

   

0,3

0,3

   

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

1.9

1.9

   

1.9

1.9

   

Всього

8734,4

3042,26

6179,9

350,8

8734,4

3042,26

6179,9

350,8

 

 

Фінансовий звіт

про надходження та використання отриманих коштів на оздоровлення та відпочинок дітей за 2019 рік

                                                                                                                                                         тис.грн.

КЕКВ

Профінансовано

В тому числі

Касові видатки

В тому числі

Місце вий бюджет

Спецрахунок

Місце вий бюджет

Спецрахунок

Медикаменти

300

300

 

299,88

299,88

 

Продукти харчування

20680,2

11649

9031,20

20679,88

11648,68

9031,20

Придбання обладнання, матеріалів, обладнання та інвентарю (будівельні матеріали, господарські товари, електротовари, мякий інвентар, посуд)

3424,2

900

2524,20

3424,20

900

2524,20

Всього

2440,44

12849

11555,4

24403,96

12848,68

11555,4

Інформація

про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

Всього надійшло, як благодійна  допомога закладам та установам від батьків, учнів, організацій та фізичних осіб 67,5тис. грн. :

Товаром на суму     61,5 тис. грн.:

 • інші товари – 29,7 тис. грн.;
 • поповнення бібліотечного фонду – 6,3 тис. грн.;
 • офісна техніка – 4,8 тис. грн.;
 • меблі – 7,1 тис. грн.;
 • миючі засоби – 0,1 тис. грн.;
 • будівельні матеріали – 3,85 тис грн.;
 • коркові дошки – 3,6 тис. грн.;
 • спортивні товари – 6,05 тис. грн
 • організацію харчування дітей – 281,8 тис. грн.;
 • килимове покриття – 0,8 тис.грн.;
 • поповнення бібліотечного фонду – 2,4 тис.грн.;
 • оплата енергоносіїв – 1,4 тис. грн.;
 • ін. витрати – 1,6
 •   Залишок коштів станом на 01.01.2020 року становить 27,02 тис. грн.

Коштами у сумі  6,00 тис. грн.  

Залишок коштів станом на 01.01.2020 року становить 2,7 тис. грн.

 

Інформація

 про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

За надані освітні, платні послуги на рахунок спеціального фонду надійшло 288,0 тис. грн. , у тому числі  172 тис. грн. за харчування дітей;  2,7 тис. грн. від оренди приміщень; 4,0 тис. грн. від реалізації в установленому порядку майна (металолом),

 з них за 2019 рік використано  968,1 тис. грн.

Кошти використано   на:

 • організацію харчування дітей – 281,8 тис. грн.;
 • килимове покриття – 0,8 тис.грн.;
 • поповнення бібліотечного фонду – 2,4 тис.грн.;
 • оплата енергоносіїв – 1,4 тис. грн.;
 • ін. витрати – 1,6
 •   Залишок коштів станом на 01.01.2020 року становить 27,02 тис. грн.