Фінансовий звіт за перший квартал 2020 року

Фінансовий звіт за перший квартал 2020 року

На виконання статті 30 Закону України «Про освіту» загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 м. Славута Хмельницької області надає фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством за І квартал 2020 року.

Кошторисні призначення на утримання закладу в 2020 році:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Тис.грн.

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Місцевий бюджет

Державна освітня субвенція

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Державна субвенція на здійснення заходів соціально-економічного розвитку

Заробітна плата

1415,74

7170,70

342,2

 

медикаменти

3,8

     

продукти харчування

208,20

     

енергоносії

314,20

     

природний газ

198,7

     

вода

15,0

     

електроенергія

100,50

     

інші видатки

211,70

     

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

   

82,08

128,73

Всього

2161,04

7170,70

424,28

128,73

 

Фінансовий звіт

про надходження та використання всіх отриманих коштів

за І квартал 2020 року

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  тис.грн.

КЕКВ

Профінансовано

В тому числі

Касові видатки

В тому числі

Місце вий бюджет

Державна субвенція

Субвенція ДП ОЗОПП

Місцевий бюджет

Держав на суб-венція

Субвенція ДП ОЗОПП

Заробітна плата

2027,19

352,49

1581,30

93,4

1778,53

344,15

1383

51,38

медикаменти

0,9

0,9

   

0,9

0,9

   

продукти харчування

39,0

39,0

   

29,92

29,92

   

Енергоносії в т.ч.:

104,09

104,09

   

100,06

100,06

   

вода

1,90

1,90

   

1,90

1,9

   

електроенергія

26,29

26,29

   

26,11

26,11

   

газ

75,90

75,90

   

72,05

72,05

   

інші видатки в т.ч.:

72,91

72,91

   

70,49

70,49

   

оплата відряджень

4,11

4,11

   

4,11

4,11

   

оплата послуг окрім ко-мунальних ( послуги: інтернет, телекомуніка-ційні, утилізація відхо-дів, профдезроботи, ре-монт локальних електро-мереж, перевірка та пере-зарядка вогнегасників, ремонт блискавкозахис-ту, обробка дерев’яних конструкцій вогнетрив-ким розчином)

68,60

68,60

   

66,28

66,28

   

Придбання обладнання, матеріалів, обладнання та інвентарю (будівельні матеріали, господарські товари, електротовари, м’який інвентар, посуд)

               

Податки

0,2

0,2

   

0,1

0,1

   

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

               

Всього

2244,29

2244,29

1581,30

93,4

1980

1980

1383

51,38

Фінансовий звіт

про надходження та використання отриманих коштів на оздоровлення та відпочинок дітей за І квартал 2020 року

                                                                                                                                              тис.грн.

КЕКВ

Профінансовано

В тому числі

Касові видатки

В тому числі

Місце вий бюджет

Спецрахунок

Місце вий бюджет

Спецрахунок

Медикаменти

           

Продукти харчування

           

Придбання обладнання, матеріалів, обладнання та інвентарю (будівельні матеріали, господарські товари, електротовари, м’який інвентар, посуд)

           

Всього

           

Інформація

про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

Всього надійшло, як благодійна  допомога закладам та установам від батьків, учнів, організацій та фізичних осіб 5,1тис. грн. :

Товаром на суму     5,11 тис. грн.:

 • умивальник – 1,4 тис. грн.
 • буд. матеріали – 0,7 тис. грн.
 • м’ячі – 1,6 тис. грн.
 • кондитерський набір – 0,45 тис. грн.
 • вогнегасник – 0,16 тис. грн.
  • туал. Папір – 0,80 тис. грн
  • організацію харчування дітей – 81,24 тис. грн.;
  • ін. поточні видатки – 0,4 тис. грн.
  •   Залишок коштів станом на 01.04.2019 року становить 12,81 тис. грн.

Коштами у сумі  0,00 тис. грн.  

Залишок коштів станом на 01.04.2020 року становить 2,68 тис. грн.

Інформація

 про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

За надані освітні, платні послуги на рахунок спеціального фонду надійшло 67,06 тис. грн. , у тому числі  66,33 тис. грн. за харчування дітей;  0,73 тис. грн. від оренди приміщень;  з них за І квартал 2020 року використано  81,24 тис. грн.

Кошти використано   на: