Фінансовий звіт за 2020 рік

Фінансовий звіт за 2020 рік

На виконання статті 30 Закону України «Про освіту» Славутська гімназія №6 м. Славутської міської ради надає фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством за 2020 рік.

Кошторисні призначення на утримання закладу в 2020 році:

Тис.грн.

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Місцевий бюджет

Державна освітня субвенція

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Державна субвенція на здійснення заходів соціально-економічного розвитку

Заробітна плата

2161,043

7170,7

342,182

 

медикаменти

3,8

     

продукти харчування

208,2

     

енергоносії

314,2

     

природний газ

198,7

     

вода

15

     

електроенергія

100,5

     

Інші енергоносії

7,4

     

інші видатки

2,7

     

Ін. послуги

2,7

     

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

   

82,08

354,517

Всього

2697,343

7170,7

424,9

354,517

Фінансовий звіт

про надходження та використання всіх отриманих коштів

за 2020 рік

тис.грн.

КЕКВ

Профінансовано

В тому числі

Касові видатки

В тому числі

Місце вий бюджет

Державна субвенція

Субвенція ДП ОЗОПП

Місцевий бюджет

Держав на суб-венція

Субвенція ДП ОЗОПП

Заробітна плата

8947,29

142,45

8304,3

500,54

8947,29

142,45

8304,3

500,54

медикаменти

4,4

4,4

   

4,4

4,4

   

продукти харчування

118,8

118,8

   

118,8

118,8

   

Енергоносії в т.ч.:

249,53

249,53

   

249,53

249,53

   

вода

7,7

7,7

   

7,7

7,7

   

електроенергія

62,2

62,2

   

62,2

62,2

   

газ

174,9

174,9

   

174,9

174,9

   

Інші комунальні платежі

4,7

4,7

   

4,7

4,7

   

інші видатки в т.ч.:

1136,28

1136,28

 

678,08

1136,28

1136,28

 

678,08

оплата відряджень

3,4

3,4

   

3,4

3,4

   

оплата послуг окрім ко-мунальних ( послуги: інтернет, телекомуніка-ційні, утилізація відхо-дів, профдезроботи, ре-монт локальних електро-мереж, перевірка та пере-зарядка вогнегасників, ремонт блискавкозахис-ту, обробка дерев’яних конструкцій вогнетрив-ким розчином)

103,4

103,4

   

103,4

103,4

   

Придбання обладнання, матеріалів, обладнання та інвентарю (будівельні матеріали, господарські товари, електротовари, мякий інвентар, посуд)

1028,18

350,1

 

678,08

1028,18

350,1

 

678,08

Податки

0,8

0,8

   

0,8

0,8

   

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

0,5

0,5

   

0,5

0,5

   

Всього

10456,3

10456,3

8304,3

1178,62

10456,3

10456,3

8304,3

1178,62

Фінансовий звіт

про надходження та використання отриманих коштів на оздоровлення та відпочинок дітей за 2020 рік

тис.грн.

КЕКВ

Профінансовано

В тому числі

Касові видатки

В тому числі

Місце вий бюджет

Спецрахунок

Місце вий бюджет

Спецрахунок

Медикаменти

           

Продукти харчування

           

Придбання обладнання, матеріалів, обладнання та інвентарю (будівельні матеріали, господарські товари, електротовари, мякий інвентар, посуд)

           

Всього

           

Інформація

про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

Всього надійшло, як благодійна  допомога закладам та установам від батьків, учнів, організацій та фізичних осіб 28,27тис. грн. :

Товаром на суму     21,3 тис. грн.:

 • інші товари – 29,7 тис. грн.;

 • поповнення бібліотечного фонду – 6,3 тис. грн.;

 • офісна техніка – 4,8 тис. грн.;

 • меблі – 7,1 тис. грн.;

 • миючі засоби – 0,1 тис. грн.;

 • будівельні матеріали – 3,9 тис грн.;

 • коркові дошки – 4,8 тис. грн.;

 • спортивні товари – 6,05 тис. грн;

 • новорічні подарунки – 0,6 тис. грн;

 • посуд (чашки) – 2,5 тис. грн;

 • Годинник – 0,7 тис. грн.

Коштами у сумі  7,00 тис. грн.  

Залишок коштів станом на 01.01.2021 року становить 7,2 тис. грн.

Інформація

 про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

За надані освітні, платні послуги на рахунок спеціального фонду надійшло 187,8 тис. грн. , у тому числі   214,9 тис. грн. за харчування дітей;  2,7 тис. грн. від оренди приміщень; 2,6 тис. грн. від реалізації в установленому порядку майна,

 з них за 2020 рік використано  214,9 тис. грн.

Кошти використано   на:

 • організацію харчування дітей – 214,9 тис. грн.;

 • ін. витрати – 0,04 тис. грн.

 •   Залишок коштів станом на 01.01.2021 року становить 0,003 тис. грн.