Фінансовий звіт за 2022 рік

Фінансовий звіт за 2022 рік

На виконання статті 30 Закону України «Про освіту» Славутська гімназія №6 Славутської міської ради надає фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством за 2022 рік.

Кошторисні призначення на утримання закладу в 2022 році:

                                                                               Тис.грн.

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Місцевий бюджет

Державна освітня субвенція

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Державна субвенція на здійснення заходів соціально-економічного розвитку

Заробітна плата

1873,6

9628,6

175,2

 

Медикаменти

3,5

     

Продукти харчування

58,3

     

Енергоносії:

1091,3

     

-       природний газ

751,9

     

-       водопостачання

18,4

     

-       електроенергія

313,6

     

-       інші енергоносії

7,4

     

Інші видатки

370,3

   

400,0

Послуги

356,9

     

Всього

3753,9

9628,6

175,2

400,0

 

 

 

Фінансовий звіт

про надходження та використання всіх отриманих коштів

за 2022 рік

             тис.грн.

КЕКВ

Профінансовано

В тому числі

Касові видатки

В тому числі

Місце вий бюджет

Державна субвенція

Субвенція ДП ОЗОПП

Місцевий бюджет

Держав на суб-венція

Субвенція ДП ОЗОПП

Заробітна плата

11666,4

1873,4

9617,8

175,2

11666,4

1873,4

9617,8

175,2

Продукти харчування

24,9

24,9

   

24,9

24,9

   

Медикаменти

3,5

3,5

   

3,5

3,5

   

Енергоносії в т.ч.:

510,6

510,6

   

510,6

510,6

   

-      водопостачання

4,9

4,9

   

4,9

4,9

   

-      електроенергія

83,8

83,8

   

83,8

83,8

   

-      природний газ

417,6

417,6

   

417,6

417,6

   

-   інші енергоносії

4,3

4,3

   

4,3

4,3

   

Інші видатки в т.ч.:

392,1

392,1

   

392,1

392,1

   

-      оплата послуг окрім комунальних (інтернет, телекомунікаційні послуги, профдезроботи, охоронні послуги)

148,7

148,7

   

148,7

148,7

   

-      придбання обладнання, матеріалів, обладнання та інвентарю (будівельні матеріали, господарські товари, електротовари)

239,8

239,8

   

239,8

239,8

   

-      Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

3,3

3,3

   

3,3

3,3

   

-      податки

0,3

0,3

   

0,3

0,3

   

Всього

12597,5

2804,5

9617,8

175,2

12597,5

2804,5

9617,8

175,2

 

 

 

 

 

  

Інформація

про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

Залишок коштів станом на 01.01.2023 року становить 5,2 тис. грн.

Інформація

 прокошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

За надані освітні, платні послуги на рахунок спеціального фонду надійшло 39,6 тис. грн., у тому числі  39,0 тис. грн. за харчування дітей;  0,6 тис. грн. від оренди приміщень;  з них за 2022 рік використано  43,3 тис. грн.

Кошти використано   на:

  • організацію харчування дітей – 39,5 тис. грн.;
  • поповнення бібліотечного фонду – 0,3 тис. грн;
  • поповнення матеріально-технічної бази закладу – 3,5 тис. грн.
  •   Залишок коштів станом на 01.01.2023 року становить 3,0 тис. грн.