Подільські орли 

Формування партнерської взаємодії школи та сім’ї

Педагогічна рада

Тема: «Формування партнерської взаємодії школи та сім’ї » сл. 1

Мета : пошук оптимальних форм спільної роботи школи і сім'ї з метою всебічного, особистісного розвитку дитини. Сл..2

Завдання:

• проаналізувати стан взаємодії школи , сім'ї і громадськості на даному етапі;

• визначити основні форми партнерської співпраці сім'ї і школи для розвитку особистості дитини;

• розробити принципи і правила ефективної співпраці школи і сім'ї (правила підготовки ефективних батьківських зборів, правила педагогічної етики роботи з батьками , пам'ятку батькам щодо виховання у сім’ї)

 • відпрацювати вміння знаходити вихід з кризової ситуації у взаємодії

«учень - учитель - батько». Сл3

                     План проведення педради.

1. Повідомлення заст. директора з ВР на тему «Сім'я і школа - партнери у вихованні дитини »

2 . Виступ соціального педагога школи за результатами анкетування батьків

3. Поради психолога щодо проведення батьківських зборів

4 . Ділова гра . сл 4

1 група «Основні причини труднощів, що виникають у роботі з батьками»

2 група «Традиційні та нестандартні форми роботи з батьками учнів»

3 група «Виховання батьків: у чому сенс та значення»( рекомендації щодо ефективного проведення батьківських зборів)

4 група «Правила педагогічної етики у взаємодії з батьками»

Психологічний практикум

Обговорення та пошук виходу з проблемної ситуації у взаєминах «учень-учитель-батько» (Психолог школи)

 

 

 1. 1.Виступ ЗДВР

«Сім'я і школа - партнери у вихованні дитини »

Сім'я і школа - це дві провідні педагогічні системи, у взаємодії яких визначається і вектор особистісного розвитку дитини і морально - етичний стан всього суспільства. Ідеальну модель взаємодії в метафоричній формі сформулював Л.А Кассиль. слайд 5

 У реальній практиці взаємодії велику роль відіграють зовнішні фактори, а саме: зміни системи української освіти, викликані реформуванням суспільства.

Думаю, що в аудиторії, де середній стаж педагогічної діяльності становить 18 років , немає необхідності говорити про актуальність даної теми . Слайд 6 Всі ми прекрасно розуміємо, що обов'язковою умовою успішної виховної діяльності є наявність « точок контакту / згоди / єдності / взаємодії» між учасниками в загальному концептуальному полі змісті виховної діяльності. Батьки - безпосередні учасники виховного процесу , і ключова , визначальна роль у вихованні відводиться сім'ї. Так вважає більшість опитаних батьків. Слайд 7. Однак шукати ці точки взаємодії - завдання педагогів.

 У різні періоди розвитку країни взаємини сім'ї і школи будувалися порізному. Причини цих відмінностей лежать як в площині державної ідеології, так і в площині соціально-економічних факторів.

  У радянський час соціальний статус вчителя був надзвичайно великий. Слайд 8 . Згадаймо художні фільми тих років. Батьки шанобливо ставилися до порад і рекомендацій вчителя , у всьому підтримували вимоги педагогів, намагалися допомогти школі .

Слайд 9 У роки зміни соціальної формації (період , який зараз прийнято називати «епохою перебудови») престиж професії вчителя різко упав, а виховні функції сім'ї значно послабились. Характерною особливістю цього періоду стало те, що на тлі жорсткої радянської ідеології колективного виховання стали з'являтися інші зразки і моделі виховання. Батьки, дезорієнтовані ідеологічно та економічно, зайняті добуванням «хліба насущного», «зіткнулися зі складною ситуацією, коли їх розуміння виховання , традиції якого передавалися з покоління в покоління , пішло врозріз з бажанням дітей». На авансцену суспільного життя вийшли нові герої з новою системою цінностей, до числа яких більше не ставилися високі моральні категорії. Природно, що співпрацю зі школою в питаннях виховання дітей батьки не відносили до числа життєвих пріоритетів. Адже й сама школа була в такому ж обтяжливому положенні: учні піддали сумніву і саму необхідність освіти, тому що життя за вікнами оселі і школи свідчило про те, що в світі править сила, і вона, на жаль, не в знаннях, а в грошах. Крім того, регулярні та довготривалі затримки заробітної плати призвели до відтоку найбільш активних і мобільних вчителів з ​​освіти.

  Негативні наслідки-90- их років в деякій мірі пояснюють труднощі взаємодії з сім'єю в сучасній школі . Молодь 90 - х років – це батьки нинішніх школярів. «Тому , коли мова заходить про низьку якість сімейного виховання дітей, необхідно усвідомлювати, в який час жили їхні батьки, яке виховання і освіту вони отримали». Сьогоднішні батьки - це продукт нашого виховного впливу, якщо згадати середній педагогічний стаж вчителів школи, то багато батьків в буквальному сенсі - наші колишні учні. Так на кого ж нам нарікати?

Незважаючи ні на що , новий час диктує нові вимоги не тільки до змісту навчальної діяльності, а й до загальної педагогічної стратегії . Сучасна школа і сучасні батьки перебувають у принципово інших умовах співпраці. І умови ці досить суперечливі.

Слайд 10 Медіа посилено підвищують градус негативних суспільних настроїв. Практично жоден інформаційний випуск не залишається без сюжету про вчителів - здирників, вчителів - садистів, вчителів - бездарних. А який портрет вчителя малюють розважальні передачі. Згадайте образ Сніжани Денисівни з «Нашої Russia». Все це не підвищує рівень довіри батьків до школи.

Чи можливо, в таких умовах зовсім утриматися від співпраці?

Нам не дадуть цього зробити батьки Слайд 11, і за даними опитування вчителів нашої школи, - ми самі цього не хочемо. слайд 12

В даний час ми можемо говорити про дві протилежні тенденції у взаємодії сім'ї та школи. Слайд 13. З одного боку , зросла потреба у співпраці двох провідних систем виховання, зріс рівень взаємних вимог батьків до школи, вчителів до батьків, посилився контроль батьків за навчально-виховним процесом у школі; формується практика залучення батьків до управління школою ( державно-громадське управління ). З іншого боку, відзначається деяке відчуження між батьками і педагогами. Це пов'язано з формалізацією взаємодії школи та сім'єю, а також - з твердженням позиції батьків як «замовників освітніх послуг».

 Ось такі в загальних рисах зовнішні умови взаємодії. Соціальний портрет сімей, що навчаються в школі, рівень довіри і претензій до школи, - це ті внутрішні чинники , які безпосередньо впливають на умови взаємодії зі школою. слайд 14

  Перш ніж визначатися зі стратегією співробітництва і вибудовувати моделі взаємодії сім'ї і школи , хотілося б відзначити , слайд 15 що більшість педагогів школи № 6 оптимістично дивляться на перспективи співпраці. Крім того, загальний психологічний і емоційний фон для такого співробітництва дуже сприятливий. Важливою ланкою в роботі школи є робота з батьками в інтересах дитини. У школі проводяться загальношкільні і класні батьківські збори, індивідуальна робота з батьками. Батьки залучаються до організації справ і заходів класу: організація екскурсій, купівля новорічних подарунків, методичної літератури, надання допомоги при організації загальношкільних свят і в поточному ремонті класів. На хорошому рівні така робота організована в початкових класах, 8-А, 8-Б, 5А та 5б кл.

 Нам з вами, звичайно ж, доводиться спостерігати життя багатьох сімей, в яких ростуть діти. Кожна сім'я має свої традиції, свій досвід, до якого варто придивитися і проаналізувати. Це наштовхує нас на нові думки, допоможе нам у ваших пошуках.

Який рівень задоволеності батьків роботою освітньої установи і його педагогічного колективу? З цією метою ми через вас звернулися до батьків наших учнів, запропонувавши їм відповісти на запитання анкети. З підсумками виконаної роботи вас познайомить соціальний педагог.

Ділова гра.

1 група «Основні причини труднощів, що виникають у роботі з батьками»

Виховання - це найстаріша з людських справ. Залежить воно від трьох змінних: дорослі, діти та відношення між ними.

Визнання пріоритету сімейного виховання вимагає інших взаємин сім'ї та освітніх установ, а саме - співпраці, взаємодії та довіри.

Сучасні батьки відчувають труднощі у вихованні своїх дітей. Серед багатьох причин можна виділити наступні:

1. Сім’я що виховує одну дитину. У таких сім'ях діти не отримують практичних навичок з догляду та виховання за своїми братами і сестрами.

2. Молоді сім'ї живуть окремо від своїх батьків, що знижує вплив старшого покоління на дітей, а онуки позбавляються казок, впливу бабусь, дідусів.

З. Зростаючі соціальні та економічні труднощі знижують рівень внутрісімейного емоційного настрою.

4. Більшу частину вільного часу як батьки, так і діти проводять за телевізором або за комп'ютером, не залишаючи вільного часу на спілкування один з одним.

Причин, що заважають хорошому взаємовідношенню дітей та батьків, дуже багато. І на сьогодні, на жаль, можна з упевненістю говорити про те, що в багатьох сім'ях обстановка неблагополучна, незалежно від їх матеріального становища.

На формування особистості дитини впливає спосіб життя. І якщо батько і мати мають про сімейний способі життя неправильні уявлення, то це негативно позначається на розвитку дитини.

У сучасних сім'ях можна виділити наступні помилки батьків:

1) несприйняття своєї дитини;

2) неузгодженість між дорослими, батьками, бабусями, дідусями в питаннях виховання;

3) невідповідність вимог батьків можливостям дітей;

4) негнучкість поведінки батьків по відношенню до дітей;

5) нерозуміння своєрідності особистості дитини;

6) якщо в сім'ях має місце інверсія подружніх відносин; в результаті чого відбувається змішання ідеалів, втрачається вплив батьків на дітей, а як наслідок - у дитини виникає внутрішньоособистісний конфлікт.

 

Можна виділити наступні завдання роботи школи з батьками учнів:

• Сприяти вирішенню протиріч, що виникають між батьками і дітьми;

• Формувати уявлення у батьків про дитину як цінністьі і допомогти їм навчитися сприймати дитину такою, якою вона є;

• Допомогти батькам зрозуміти своїх дітей, проявити турботу про психологічне здоров'я своєї дитини;

• Краще пізнати один одного, щоб вміти розуміти один одного;

• Ознайомити і практично освоїти способи налагодження та оздоровлення взаємин: "дитина - дорослий";

• Розвинути в учнів почуття вдячності та поваги до батьків, і зміцнення дружніх сімейних відносин;

• Створити сприятливу атмосферу спілкування;

• Згуртувати колектив учнів і батьків.

І батьки, і класний керівник повинні розуміти, що тільки спільна співпраця, співтворчість здатне зробити спільну діяльність учнів, вчителів та батьків змістовної, цікавої і радісною.

2 група «Традиційні та нестандартні форми роботи з батьками»

Основні форми роботи з батьками

 • Індивідуальна консультативна робота з питань навчання, виховання, корекції дитячо-батьківських відносин.
 • Організація зустрічей батьків з вчителями-предметниками, шкільним психологом і соціальним працівником, шкільним лікарем.
 • Організація тематичних батьківських зборів:
 • «Здорова сім'я: моральні аспекти»;
 • «Дітей не треба виховувати, з дітьми треба дружити»;
 • «Ким бути? Допомога у виборі профілю »;
 • «Хлопчики і дівчатка. Любити по-різному?! Вчити по-різному »
 • «Як уникнути біди? Профілактика шкідливих звичок »
 • Тематичні зустрічі та свята «Новорічний вогник», «Туристичні зустрічі», «Мама, тато і я - спортивна сім'я»,».
 • Психолого-педагогічна діагностика.
 • Залучення батьків до матеріально-технічного оснащення кабінету.
 • Координація роботи батьківського комітету у самоврядуванні класу; допомога у навчально-виховній роботі.
 • Спільні екскурсійні поїздки.
 • Презентація успіхів і фотосесія
  • Правильно вибраною позицією педагога,
  • стилем і тоном його спілкування.
  • Нейтральна позиція, не погрожуйте, не виправдовуйтесь
  • будьте емоційно стабільними
  • Претензії до школи, до вас особисто і інші скарги вислухуйте мовчки, не втрачаючи ввічливості, доброзичливості
  • Скарги на безпорадність батьків вислухайте, киваючи головою, використовуйте при цьому фрази «заспокойтеся, я вас слухаю, я вас розумію»
  • Батьки заспокоюються і готові до конструктивної розмови
  • Проявіть доброзичливість, відкритість
  • Покажіть любов до дитини (це зніме психологічний захист)
  • Підкресліть значимість батьків у виховному процесі
  • Не прагніть відстояти свою позицію
  • Обговорюйте проблему, а не особисті якості учня (формулюйте «діагноз» навчальної діяльності та поведінки і що робити, щоб поліпшити становище (наприклад, погано вчиться, оскільки запущені деякі предмети, слід організувати допомогу. Виразіть впевненість, що спільні зусилля вирішать проблему)
  • Не вірте генетиці: її вплив велетенський, але не безмежний
  • Ми разом проти проблеми, а не проти один одного
  • Вдалося уникнути протистояння
  • Утрималися самі і втримали батьків від взаємних докорів
  • Вдало сформулювали проблему і батьки прийняли ваше формулювання
  • Обговорили ваші спільні дії щодо вирішення проблеми
  • Враховуйте особисті інтереси батьків, їх можливості відвідування школи і батьківських зборів,
  • Ведіть бесіду з батьками у відповідній обстановці, не на ходу
  • Вмійте чути і слухати
  • не ображайте батьківські почуття і помисли, в кожній дитині знайдіть позитивні риси і якості
  • Хваліть дитину і батьків при всіх, про проблеми говорить індивідуально
  • Звернення до батьків за допомогою щоденника або письмового повідомлення має бути поважним, лаконічним і конкретним

Ефективні техніки спілкування з батьками

Успішність педагогічної взаємодії школи та сім'ї багато в чому визначається

Нейтральна. 1 фаза бесіди з батьками:

Рівність. 2-а фаза бесіда з батьками:

Взаємодія. Поради психологів:

Бесіда успішна, якщо

3 група «Виховання батьків: у чому його сенс і значення?»

Щоб судити про людину, принаймні, треба увійти в таємницю його думок, його нещасть, його хвилювань.

Оноре де Бальзак

Величезне значення в роботі з батьками учнів має заздалегідь продумана і чітко організована система співпраці. Спонтанні, погано організовані батьківські збори нічого, крім недовіри і тривоги, не можуть викликати у батьків.

Роль класного керівника у справі створення не тільки класного колективу, а й колективу батьків величезна. Батьків потрібно згуртувати, організувати їх допомогу у збереженні та примноженні традицій.

Батькам необхідно допомагати ставати хорошими батьками. Тому головним напрямком співпраці класного керівника і батьків є просвітництницька робота з питань психології та педагогіки.

Безумовно, один класний керівник з цією проблемою впоратися не в змозі. До психолого-педагогічному освіті батьків необхідно залучати фахівців різних напрямів: лікарів, юристів, психологів, представників громадських організацій, соціальних педагогів, вчителів-предметників.

Слід зазначити, що психолого-педагогічна освіта батьків повинно носити яскраво виражений випереджальний характер. Наприклад, з батьками старшокласників необхідно піднімати не тільки навчальні питання, але й проблеми дорослих: служба в армії, проблеми ранніх і цивільних шлюбів, толерантність, участь у сектах. Про це та про багато іншого необхідно говорити з батьками заздалегідь, щоб вони спокійно могли сприймати виникли в майбутньому труднощі.

Для того щоб психолого-педагогічна освіта батьків викликало у них самих інтерес, класний керівник повинен не тільки пропонувати теми для обговорення в ході батьківських зборів, але і враховувати пропозиції та побажання батьків при виборі тем для їх освіти.

Запрошуючи фахівців для освіти батьків, класний керівник повинен пам'ятати, що від компетентності, ерудиції, комунікабельності цих людей залежить ступінь довіри батьків класному керівнику.

Демонстрація відеоматеріалів, слайдів, а також різного роду статистичний матеріал зроблять освіта батьків з питань педагогіки і психології наочним, переконливим і достовірним.

Якщо освіта батьків в класному колективі організовано погано, класному керівникові не можна розраховувати на те, що батьки будуть відвідувати батьківські збори і звертатися за порадою і допомогою.

Треба відзначити, що будь-який аспект психолого-педагогічної освіти батьків повинен закінчуватися різного роду рекомендаціями та консультаціями з потрібних питань. Не можна залишати без уваги ні одне питання батьків. Психолого-педагогічна освіта необхідно ще й для того, щоб батькам можна було побачити себе та інших у обговорюванні проблеми, порівняти зразки підходів до її вирішення і зробити відповідні висновки.

Поради психолога щодо проведення батьківських зборів :

• Перед початком зборів « залишити за дверима» поганий настрій.

• Тривалість зборів не більше 1,5 годин.

• Самий приємний звук для людини - його ім'я. Покладіть перед собою список з іменами та по батькові батьків.

• Перед початком батьківських зборів оголосите питання , які плануєте обговорити .

• Не забудьте золоте правило педагогічного аналізу: починати з позитивного, потім говорити про негативний , завершувати розмову пропозиціями на майбутнє.

• Попередьте батьків , що не вся інформація може стати надбанням дітей.

• Подякуйте всім, хто знайшов час прийти (особливо батьків ) .

• Дайте зрозуміти батькам , що ви добре розумієте , як важко дитині вчитися.

• В особистій бесіді оцінюйте успіхи дітей щодо їх можливостей .

• Доведіть до батьків думку , що « поганий учень » не означає « погана людина ».

• Батько повинен піти із зборів з відчуттям , що він може допомогти своїй дитині .

Не варто :

• Засуджувати присутніх батьків за те що нез'явилися в минулого разу .

• Порівнювати успіхи окремих учнів і різних класів.

• Давати негативну оцінку всьому класу .

• Переоцінювати значення окремих предметів .

• Обирати для спілкування повчальний тон .

4 група «Правила педагогічної етики у взаємодії з батьками».

Школа не може і не повинна пасивно вичікувати поліпшення сімейного виховання, вона повинна організовувати і направляти виховну діяльність батьків.

А.С. Макаренко

У результаті роботи творчої групи були вироблені правила педагогічної етики.

Правила педагогічної етики:

Психологічний практикум

Обговорення та пошук виходу з проблемної ситуації у взаєминах учень-учителя-батько»

Конфлікти відіграють найважливішу роль у житті окремої людини, розвитку сім'ї, в життєдіяльності школи, будь-якій організації, держави, суспільства і людства в цілому.

Міжособистісні та групові конфлікти негативно позначаються на всіх процесах життєдіяльності школи. Конфлікти між учителем і учнем, учнем і учнем, учителем і батьком надають деструктивний вплив на навчання і виховання в цілому.

У загальноосвітньому закладі можна виділити 4 основних суб'єкта діяльності: учень, вчитель, батько, адміністратор. Залежно від того, які суб'єкти вступають у взаємодію, конфлікти поділяються на різні види.

Між вчителем і батьком виникають так звані конфлікти відносин. У більшості випадків це відбувається через те, що педагог або батько невміло поводиться в проблемному ситуації. Ці конфлікти, як правило набувають особистісне забарвлення, породжують тривалу неприязнь один до одного, надовго порушують взаємодію.

У зв'язку з цим слід виділити причини конфліктів між вчителем і батьками:

1. нерозуміння з боку вчителя і небажання розуміти з боку батьків.

2. недостатній рівень освіченості в батьківському середовищі, що знову ж часом призводить до нерозуміння.

3. перекладання відповідальності батьками на вчителя за виховання своєї дитини.

4. різне розуміння подій та їх причин (різне розуміння конфлікту «очима вчителя» і «очима батька»).

Таким чином, можна виділити декілька універсальних способів вирішення конфлікту:

1. необхідно поважати особистість учня, взагалі повага має бути головним принципом спілкування в колективі.

2. не слід переходити ту межу, яку вибудовує вчитель і батько. Треба пам'ятати, що вони не друзі, а учасники виховного процесу.

3. потрібно пам'ятати, що конфлікт набагато легше попередити, а не дозволити, тому необхідно користуватися правилами педагогічному етики.

Психолог пропонує ситуації для вирішення з використанням розроблених пам’яток та рекомендацій

СХЕМА АНАЛІЗУ СИТУАЦІЙ

• Дайте якісну оцінку поведінки вчителя і батька в даній ситуації. Проаналізуйте помилки , допущені ними .

• Запропонуйте правильне рішення даної ситуації з вашої точки зору.

• В якій мірі враховуються інтереси особистості дитини в даній ситуації і у вашому варіанті її вирішення ?

 

СИТУАЦІЯ 1

Мама прийшла до школи за викликом вчителя.

Мати . Здравствуйте , Марія Іванівна , отримала Вашу записку. Що сталося ?

Вчителька ( учневі ) . Ну , розповідай мамі , що сталося?

Учень мовчить.

Вчителька . Що мовчиш ? Розповідай мамі , як ти ведеш себе на уроках? За що тебе вигнали з ІЗО ? Яку оцінку ти отримав сьогодні з російської мови ?

Учень . Та я не ...

Мати . Ну як тобі не соромно ?

Учень . Та це не я ...

Мати . Скільки можна з тобою розмовляти на цю тему?

Вчителька . І адже ніяких слів не розуміє. Всі вчителі на нього скаржаться.

Мати . Що ти голову опустив ? За свої вчинки відповідати треба . Відповідай , скільки ти ще нерви мої тріпати будеш? Що мовчиш ? Як ти маєш намір себе далі вести ?

Вчителька . Прийшов у школу , будь добрий , вчися !

Мати ( вчителю ) . Як з ним ще боротися , розуму не прикладу !

Вчителька . Напевно , вітамін "Р" давно не прописували .

Мати . Ну все . Моє терпіння закінчилося , нехай з тобою тепер батько розмовляє. Він з тебе дурь-то виб'є .

СИТУАЦІЯ 2

Після уроків мама Оля заходить в клас .

Мати . Здравствуйте , я прийшла поговорити з вами.

Учитель . Здравствуйте. Але вчора у нас було зібрання . Чому ви не прийшли?

Мати . Так? ! Я не знала.

Учитель . Але у Олі в щоденнику є запис .

Мати . Вона мені не показала . Забула , напевно.

Учитель . Про що ви хочете поговорити ?

Мати . Я нічого не розумію . У попередній школі Оля була майже відмінниця ... Вона дуже розумна дівчинка . Вчителька не хотіла нас відпускати , каже: "Щасливий той вчитель , до кого потрапить ваша дочка ! " Але як тільки ми потрапили до вас , дівчинка стала гірше вчитися , у зошитах і в щоденнику "4" і "3". От за що сьогодні " 3" з математики ?

Учитель . Оля вирішувала біля дошки приклади . Поки вони даються їй важко. Треба ще вдома потренуватися.

Мати . Та ми вдома щовечора вирішуємо . Як же ви так вчіть , що нам ще вдома доучувати доводиться ?

Учитель . У Оліних домашніх роботах часто бувають недоліки в оформленні , бруд. Я постійно нагадую їй про акуратність . І ви вдома не забувайте про це .

Мати . Що ж , якщо у моєї дочки такий почерк , то ви тепер завжди їй будете занижувати оцінки? Ви що , навіть не розумієте , що цим відбиваєте у дітей бажання вчитися?

Учитель . Справа не в почерку . Ваша дочка дійсно здібна дівчинка , але вона буває неуважна . Відволікається сама і відволікає інших , а недослухавши , допускає помилки.

Мати . Звичайно , посадили за останню парту. За останньою партою навіть відмінник трієчником стане .

Учитель . Але я поки не можу посадити її ближче , Оля висока дівчинка.

Мати . Гаразд , все ясно , нам просто не пощастило з учителем.

(коментарі психолога)

Презентація до педради